KLEIN MOORST
De Glind

startpagina

tuin

omgeving

vogels

paddestoelen

planten

geschiedenis
 

 

 

 

 


omgeving
moorsterbeek 1

de moorsterbeek terug naar de natuur

Waterschap Vallei & Eem en de Rudolphstichting zijn in november 2005 gestart met werkzaamheden aan de Moorsterbeek. Over een lengte van 1700 meter wordt de beek aangepast zodat er meer ruimte komt voor natuur. Bovendien komen er vier poelen, twee cascadestuwen, een houtwal en moeraszones.
De ondiepe, rechte Moorsterbeek met flauwe bochten, stuwen en steile taluds biedt nu weinig mogelijkheden voor planten en dieren. De provincie Gelderland heeft de Moorsterbeek aangewezen als natte ecologische verbindingszone. Dat is een strook natuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Dankzij de aanpassingen aan de beek krijgen planten en dieren die thuishoren bij laaglandbeken meer kansen. Hopelijk ontstaat er zo een mooi stukje natuur met  veel vissen, kikkers, salamanders, ijsvogels, oeverzwaluwen, vlinders en libellen.
 

Rond 1970 zijn er in de Gelderse Vallei veel kleine, kronkelende beekjes veranderd in een recht
"afvoerkanaal" om zo het waterpeil sterk te kunnen beinvloeden.
De schade die de natuur hierdoor opliep wordt nu zo goed mogelijk hersteld.

De beek krijgt steile en sterk glooiende oevers, met diepe en ondiepe plaatsen.

Grote poelen en moeraszone's maken het geheel compleet

zie ook moorsterbeek 2
en moorsterbeek 3  (sept. 2008)
naar boven

bijgewerkt 7 januari 2011
wout@kleinmoorst.nl