KLEIN MOORST
De Glind

startpagina

tuin

omgeving

vogels

paddestoelen

planten

geschiedenis
 

 

 

 

 


omgeving

moorsterbeek

Klein Moorst ligt in de Gelderse vallei. Een schitterend gebied waar de laatste jaren veel gedaan is om het leefklimaat in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren. Door de sterke concentratie van de bio-industrie kunnen er immers gemakkelijk milieuproblemen ontstaan.
In 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht geworden.
De Reconstructiewet zorgt er voor dat de indeling van het gebied wordt verbeterd. Als onderdeel van de Gelderse Vallei is onze omgeving hier bij betrokken.

Een andere ontwikkeling, die grote invloed heeft op onze omgeving, is de ecologische hoofdstructuur. De ontwikkeling van een verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug omvat onder andere een (natte) ecologische verbindingszone langs de Moorsterbeek. In 2005 is een begin gemaakt met de aanleg

Klein Moorst en de Moorsterbeek horen bij elkaar.
Het is maar een heel klein stroompje, maar door alle drukte rond ecologische hoofdstructtuur en vernieuwing Gelderse Vallei staat de Moorsterbeek  regelmatig in de belangstelling.
 

Meer informatie over de omgeving:

 

 naar boven

bijgewerkt 7 januari 2011
wout@kleinmoorst.nl